-- Onderhoud je lichaam goed, het is het enige dat je krijgt --

Algemene voorwaarden

 

  • SuuSport, sport- en ontspanningsmassage verleent geen medische massages. Indien u medische klachten heeft, dient u voor de massage/behandeling te overleggen met uw behandelend arts/specialist
  • Voorafgaand aan de 1e massage/behandeling dient u een intakeformulier in te vullen m.b.t. persoonlijke gegevens en gegevens over uw gezondheid. Dit geldt ook indien u bent doorverwezen door een andere zorgverlener. U bent zelf verantwoordelijk voor deze belangrijke informatie
  • Zonder uw toestemming zal SuuSport, sport- en
    ontspanningsmassage uw gegevens nooit aan derden verstrekken
  • SuuSport, sport- en ontspanningsmassage heeft het recht een massage /behandeling te annuleren of stop te zetten wanneer er sprake is van een onhygiënische situatie
  • SuuSport, sport- en ontspanningsmassage kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel tijdens en als gevolg van de massage/behandeling
  • Indien u verhinderd bent, dient u uw afspraak 24u van te voren te annuleren anders is SuuSport, sport- en ontspanningsmassage genoodzaakt de helft van het behandelingstarief bij u in rekening te brengen
  • Vanaf de leeftijd van16 jaar is het mogelijk om bij SuuSport, sport- en ontspanningsmassage een massagebehandeling af te nemen